MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tag "hellovietnam"

Dùng video ngắn quảng bá du lịch Ninh Bình trên TikTok

    Dùng video ngắn quảng bá du lịch Ninh Bình trên TikTok

  Tiếp tục thực hiện chuỗi Chương trình quảng bá Du lịch Việt Nam với tên gọi #HelloVietnam, nền tảng video ngắn TikTok ngày 14-8-2019 đã ký kết với ngành

Mời đọc