MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018
Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018

Tag "hộ chiếu điện tử"

Hộ chiếu điện tử, nước đã tới chân

    Hộ chiếu điện tử, nước đã tới chân

  Khi hơn một nửa số nước trên thế giới đã chuyển sang dùng hộ chiếu điện tử và Mỹ bắt đầu đặt ra điều kiện khách nước ngoài phải

Mời đọc

Mong tới ngày ta được xài hộ chiếu điện tử…

    Mong tới ngày ta được xài hộ chiếu điện tử…

  Lang thang trên Internet tôi chợt giật mình khi biết tin trễ là cả hai anh bạn láng giềng của mình là Lào và Campuchia đều đã thay thế

Mời đọc

Ngóng tới ngày Việt Nam dùng hộ chiếu điện tử

    Ngóng tới ngày Việt Nam dùng hộ chiếu điện tử

  (STS:07.12.2015) Từ năm 2016, Lào sẽ bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử (e-passport) thay cho hộ chiếu

Mời đọc