MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020
Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020

Tag "HTC VR"

HTC VIVE giới thiệu bộ kính thực tế ảo mới VIVE Cosmos

    HTC VIVE giới thiệu bộ kính thực tế ảo mới VIVE Cosmos

   Tại Mỹ ngày 12-9-2019, HTC VIVE đã giới thiệu những tính năng và chức năng mới của VIVE Cosmos bao gồm giá bán lẻ và thời gian có hàng

Mời đọc