MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020
Chủ nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020

Tag "landmark 81 skyview TP.HCM"

Lên đỉnh ngôi nhà cao nhất Việt Nam trải nghiệm game thực tế ảo Top of Vietnam của Việt Nam

    Lên đỉnh ngôi nhà cao nhất Việt Nam trải nghiệm game thực tế ảo Top of Vietnam của Việt Nam

  Giờ đây, khách tham quan Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 (TP. HCM) có thể được trải nghiệm những cảm giác mạnh khi được nhảy dù “ảo”

Mời đọc