MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 09 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm ngày 09 tháng 7 năm 2020

Tag "NVIDIA GeForce-Certified iCafe"

600 phòng máy ở châu Á đã đạt chứng nhận NVIDIA GeForce-Certified iCafe trong năm 2018

    600 phòng máy ở châu Á đã đạt chứng nhận NVIDIA GeForce-Certified iCafe trong năm 2018

Số lượng phòng máy iCafe ở Châu Á đạt được chứng nhận NVIDIA GeForce-Certified iCafe trong năm 2018 đã lên tới hơn 600 phòng, vượt 20% so với dự báo

Mời đọc