MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020
Thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020

Tag "ookla speedtest"

VNPT được chứng nhận là nhà mạng có tốc độ Internet số 1 Việt Nam

    VNPT được chứng nhận là nhà mạng có tốc độ Internet số 1 Việt Nam

  Dựa trên kết quả đo kiểm Speedtest đối với dịch vụ băng rộng và cố định, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT ngày 9-9-2019 đã

Mời đọc

VinaPhone nhận giải thưởng Speedtest nhà mạng di động nhanh nhất ở Việt Nam

    VinaPhone nhận giải thưởng Speedtest nhà mạng di động nhanh nhất ở Việt Nam

  Giải thưởng Speedtest về nhà mạng di động nhanh nhất (Fastest Mobile Network) Việt Nam nửa cuối năm 2018 vừa được trao cho nhà mạng di động VinaPhone. Đây

Mời đọc