MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 29 tháng 9 năm 2020
Thứ Ba ngày 29 tháng 9 năm 2020

Tag "SAP Forward Together 2020"

Các doanh nghiệp Đông Nam Á cần làm gì trong thời kỳ hậu COVID-19?

    Các doanh nghiệp Đông Nam Á cần làm gì trong thời kỳ hậu COVID-19?

  Tập đoàn SAP SE , chuyên về trải nghiệm và vận hành theo mô hình doanh nghiệp thông minh có trụ sợ ở Đức, ngày 16-7-2020 đã công bố

Mời đọc