MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 02 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm ngày 02 tháng 7 năm 2020

Tag "siêu thị"

Đi siêu thị, không xài túi nilông…

    Đi siêu thị, không xài túi nilông…

  Sáng 10-6-2019, khi lơn tơn xách giỏ nhựa tới quầy tính tiền của siêu thị Co-opmart gần nhà, tôi ngạc nhiện thấy cậu nhân viên tính tiền đang bỏ

Mời đọc

Vì sao người châu Âu không giữ lạnh cho trứng gà?

  (STS:13.07.2014) Đi vào các cửa hàng, siêu thị ở Anh và các nước châu Âu khác, bạn có thể ngạc nhiên khi thấy họ bày các loại trứng gia

Mời đọc