MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018
Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018

Tag "Sleepbuds"

Bose thử nghiệm tai nghe “che âm thanh” Sleepbuds bằng cách gọi vốn cộng đồng

    Bose thử nghiệm tai nghe “che âm thanh” Sleepbuds bằng cách gọi vốn cộng đồng

Hầu hết các tai nghe tốt được thiết kế để chống các tiếng ồn không mong muốn để giúp người dùng tập trung trải nghiệm âm nhạc. Tai nghe Noise-Masking

Mời đọc