Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Tag "Sustainability Report"

Boeing công bố Báo cáo Bền vững 2022 và lộ trình Hàng không vũ trụ Bền vững

    Boeing công bố Báo cáo Bền vững 2022 và lộ trình Hàng không vũ trụ Bền vững

Ngày 29-6-2022 từ Arlington (bang Virginia, Mỹ), Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing đã công bố Báo cáo Bền vững (Sustainability Report) hàng năm của năm 2022, trong đó

Mời đọc