MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020
Thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020

Tag "Xe công nghệ"

Giải cứu “cái mào” xe công nghệ

    Giải cứu “cái mào” xe công nghệ

  Bây giờ, ngay tới Thủ tướng cũng phải oải vì cái “mào” mà Bộ Giao thông – Vận tải kiên trì áp đặt xe công nghệ dưới 9 chỗ

Mời đọc