MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tag "Xe công nghệ"

Giải cứu “cái mào” xe công nghệ

    Giải cứu “cái mào” xe công nghệ

  Bây giờ, ngay tới Thủ tướng cũng phải oải vì cái “mào” mà Bộ Giao thông – Vận tải kiên trì áp đặt xe công nghệ dưới 9 chỗ

Mời đọc