MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tag "xtreme studio"

Lên đỉnh ngôi nhà cao nhất Việt Nam trải nghiệm game thực tế ảo Top of Vietnam của Việt Nam

    Lên đỉnh ngôi nhà cao nhất Việt Nam trải nghiệm game thực tế ảo Top of Vietnam của Việt Nam

  Giờ đây, khách tham quan Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 (TP. HCM) có thể được trải nghiệm những cảm giác mạnh khi được nhảy dù “ảo”

Mời đọc