Thứ Ba ngày 01 tháng 12 năm 2020
Thứ Ba ngày 01 tháng 12 năm 2020

Tag "Zalo Tổng đài 1022 Đà Nẵng"

Đà Nẵng cung cấp tra cứu hành trình bệnh nhân COVID-19 trên Zalo

    Đà Nẵng cung cấp tra cứu hành trình bệnh nhân COVID-19 trên Zalo

  Ngày 6-8-2020, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin bệnh nhân COVID-19 để phục vụ tra cứu

Mời đọc