MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2019
Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2019

Siêu thị số E-Magazine

Từ iii tới 4

Từ iii tới 4
January 15
16:36 2018

 

Sáng nay bạn Mark Zuckerberg khai quật nhắc lại di tích khảo cổ Pentium iii và Pentium 4 của nhà Intel. Gia đình CPU Intel Pentium iii bắt đầu từ tháng 2-1999 và tới tháng 11-2000 có Pentium 4.

Pentium i ra đời 1993 giống như hầu hết các thứ có khả năng sinh sôi nảy nở khác không có kèm theo số 1 sau tên cúng cơm. Vì thế không thể xác định Intel xài chữ số La Mã hay A Rập. Pentium II ra đời tháng 5-1997 dùng số La Mã viết dạng in hoa. Pentium iii cũng dùng số La Mã nhưng viết dạng thường. Tới Pentium 4 thì Intel chuyển sang dùng chữ số A Rập. Tiếc là không có Pentium 5 để biết sự tình tiếp diễn ra sao.

Xin mời đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC