MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 06 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy ngày 06 tháng 6 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

Liên khúc Nhạc Xuân Chọn lọc Tết Mậu Tuất 2018 của Trung tâm Asia Entertainment

Liên khúc Nhạc Xuân Chọn lọc Tết Mậu Tuất 2018 của Trung tâm Asia Entertainment
February 15
16:20 2018

 

 

Chào Xuân Mậu Tuất 2018, Trung tâm Asia Entertainment đã tung ra chương trình ca nhạc xuân tuyển chọn trên YouTube với chất lượng HD720 và HD1080 cho mọi người xem miễn phí. Ai có Smart TV, Internet TV hay các hộp set-top box Android Box thì càng mãn nhãn đã tai hơn.

 

Trung tâm Asia thực hiện tới 20 phần Liên khúc Nhạc Xuân Chọn lọc từ trước tới nay.

 

Tuy nhiên do trang chủ Asia không thể hiện đầy đủ các phần, cũng như YouTube không hiển thị theo thứ tự các phần, việc tìm kiếm có thể gây khó khăn cho không ít bạn không có thời gian sục sạo. Vì thế, để giúp các bạn dễ dàng hơn và có thể chọn bất cứ phần nào theo ý mình để thưởng thức phê hơn, tôi xin phép cung cấp link của từng phần trong tổng số 20 phần của Nhạc Tết 2018 – Liên khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn lọc hay nhất. Ngoại trừ phần 1 dài nhất tới hơn 1 giờ và phần 2 dài 47 phút, các phần khác khoảng 30 phút.

 

Part 1:
https://www.youtube.com/watch?v=HH-fT14Eqa8

Part 2:

https://www.youtube.com/watch?v=CdpRUx8J6sc

Part 3:

https://www.youtube.com/watch?v=Fq6mxwvtPY8

Part 4:

https://www.youtube.com/watch?v=3YY8ysLZ6s0

Part 5:

https://www.youtube.com/watch?v=afCqnpuIz2E

Part 6:

https://www.youtube.com/watch?v=KLCQIVOuDaA

Part 7:

https://www.youtube.com/watch?v=qhHJe_yv5As

Part 8:

https://www.youtube.com/watch?v=6WgTo474ZBY

Part 9:

https://www.youtube.com/watch?v=-5h0jp9dEt8

Part 10:

https://www.youtube.com/watch?v=BcgqskeQcsQ

Part 11:

https://www.youtube.com/watch?v=M7oNcCi4pcs

Part 12:

https://www.youtube.com/watch?v=bKXRs3zUKxI

Part 13:

https://www.youtube.com/watch?v=8liEdl3hrYY

Part 14:

https://www.youtube.com/watch?v=RqUPBtlDlGQ

Part 15:

https://www.youtube.com/watch?v=uaBBGF9bAKc

Part 16:

https://www.youtube.com/watch?v=dnykDYw0u1g

Part 17:

https://www.youtube.com/watch?v=zB78jt0PBkY

Part 18:

https://www.youtube.com/watch?v=8YEbSn6xO1M

Part 19:
https://www.youtube.com/watch?v=R27L6zbPmpQ

Part 20:

https://www.youtube.com/watch?v=Br478zF0VYU

 

Trang chủ của Asia:
https://www.youtube.com/user/TrungTamAsiaChannel

 

Dạo sau này, các trung tâm âm nhạc chọn giải pháp đưa chương trình lên YouTube để vừa tăng lượng người xem (phục vụ cho quảng cáo của các nhà bảo trợ), vừa hưởng tiền chia từ YouTube. Một giải pháp chống băng đĩa lậu khôn ngoan và thức thời.

P.H.P.