MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019
Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019

Siêu thị số E-Magazine

Hình như là cuộc “cách mạng công nghiệp 5.0″…

Hình như là cuộc “cách mạng công nghiệp 5.0″…
November 10
11:53 2018

 

Tôi xin được chọn hình ảnh này là biểu tượng và gọi cuộc cách mạng nhà vệ sinh (toilet revolution) mà nhà tỷ phú công nghệ Mỹ Bill Gates và phu nhân Melinda Gates  bảo trợ là “cuộc cách mạng công nghiệp 5.0”. Sau 4 cuộc cách mạng công nghiệp chỉ nhằm giải phóng sức lao động của con người và nói cách nào đó chủ yếu đem lại lợi ích cho giới chủ, bây giờ đã tới lúc cần một cuộc cách mạng công nghiệp thật sự phục vụ toàn thể nhân loại, cụ thể cũng là “giải phóng” nhưng là giải quyết triệt để cái “sự đi giải-phóng uế” của con người.

Xin mời đọc bài tại đây.

PHẠM HỒNG PHƯỚC