MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2019

Tag "dịch tức thời"

Google Dịch: Dùng camera smartphone để dịch ngay tức thời tiếng Việt trong bản cập nhật mới

    Google Dịch: Dùng camera smartphone để dịch ngay tức thời tiếng Việt trong bản cập nhật mới

  Google Dịch (Google Translate) cho phép bạn tự tin khám phá những đất nước mới lạ, không ngại giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, và tạo lập

Mời đọc