MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018
Thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018

Tag "dst"

Các bạn tôi ở Mỹ lại đổi giờ

    Các bạn tôi ở Mỹ lại đổi giờ

  Nói nghe nghen, tôi thương các bạn bè bà con cô bác của mình ở Mỹ quá chừng khi bắt đầu từ 2 giờ sáng Chủ nhật 11-3-2018 này,

Mời đọc

Nào, các bạn tôi cùng chỉnh đồng hồ

    Nào, các bạn tôi cùng chỉnh đồng hồ

  Ngày Chủ nhật 6-11-2016, đến hẹn lại lên xuân thu nhị kỳ, nước Mỹ lại thay đổi giờ, từ giờ mùa hè sang giờ mùa đông. Do thời khắc

Mời đọc