MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 22 tháng 5 năm 2018
Thứ Ba ngày 22 tháng 5 năm 2018

Tag "qualcomm 5g"

Hai công bố mới của Qualcomm về công nghệ di động 5G bắt đầu thương mại hóa vào năm 2019

    Hai công bố mới của Qualcomm về công nghệ di động 5G bắt đầu thương mại hóa vào năm 2019

  Tại Hội nghị Qualcomm 5G (Snapdragon Lab Tours & Qualcomm 5G day) ở San Diego (California, Mỹ) hồi thượng tuần tháng 2-2018, Qualcomm đã đưa ra hai công bố

Mời đọc