Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Tai nghe Nokia HS-31

June 05
00:00 2011

Tai nghe có dây dành cho điện thoại Nokia N72, chức năng nghe nhạc, nhận cuộc gọi.
Giá: khoảng 200 ngàn đồng.
Nơi bán: Viễn Thông A

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới