MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020
Thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020

Tag "Digital Transformation"

Sacombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên số hóa môi trường làm việc với Microsoft Teams

    Sacombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên số hóa môi trường làm việc với Microsoft Teams

  Với sự đồng hành của Microsoft, Sacombank ngày 31-7-2019 trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố đưa vào sử dụng rộng rãi ứng dụng hội

Mời đọc

Microsoft công bố những ảnh hưởng về mặt kinh tế của chuyển đổi số tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương dành riêng cho ngành sản xuất

    Microsoft công bố những ảnh hưởng về mặt kinh tế của chuyển đổi số tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương dành riêng cho ngành sản xuất

  Microsoft Việt Nam sáng 29-6-2018 đã tổ chức họp báo tại TP.HCM công bố những ảnh hưởng về mặt kinh tế của chuyển đổi số (digital transformation) tại khu

Mời đọc

Văn hóa làm việc mới ảnh hưởng tới thành công khi chuyển đổi số

    Văn hóa làm việc mới ảnh hưởng tới thành công khi chuyển đổi số

  Nghiên cứu của Microsoft chỉ ra rằng 54% lao động ở châu Á – Thái Bình Dương (APAC) mong

Mời đọc

84% lãnh đạo doanh nghiệp Đông Nam Á tin tưởng vào kỹ thuật số

    84% lãnh đạo doanh nghiệp Đông Nam Á tin tưởng vào kỹ thuật số

♦ Nghiên cứu về chuyển đổi lên kỹ thuật số (digital transformation) của Microsoft Châu Á chỉ ra rằng các

Mời đọc

Ngày kết nối CMC SI Saigon Connection Day 2016 với chủ đề chuyển đổi số

    Ngày kết nối CMC SI Saigon Connection Day 2016 với chủ đề chuyển đổi số

Công ty Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SI Saigon) ngày 10-11-2016 kết hợp với các đối tác

Mời đọc